Certifikáty
       
       
       
       
       
         
  BIOSERF
• Pro obnovení narušených funkcí organismu
• Posílení imunity

• Dokončit harmonizaci těla a duše
 
Сертификаты
Открыть сертификат

PROTOKOL
k osvědčení ze dne 25.06.2005

Certifikační orgán:   INSTITUT BIOENERGETIKY A PARAPSYCHOLOGIE
Německo, 87719 Mindelheim, Imhofgasse 31
Tel. 08261/732876, fax 08261/732872

Kontrolovaný výrobek: pyramidální spirála
Výrobce: doktor Sarumjan Artur
Materiál: stříbro Ag 925 s nepatrnými příměsemi dle autorské technologie
Název výrobku: BIOSERF

  Dle objednávky  výrobce,  doktora  Sarumjana  Artura, provedl  náš institut řadu zkoušek o vlivu výrobku BIOSERF na energetické struktury lidského organizmu.

Zkoušky v rámci našeho institutu byly prováděny na dobrovolnících pomocí následujících metodik:

  • kineziologie
  • kirlianova aura-fotografie (GRV-kamerou profesora Korotkova)
  • elektroakupunkturní měření podle Folla přístrojem ARM-PERESVET, sestaveným Ruskou asociací „KVANTOVÁ MEDICÍNA“

Všechny výše uvedené přístroje jsou certifikovány a schváleny pro použití v EU.

Zkoušky mimo náš institut byly založeny na zkušenostech při spolupráci s různými praktikujícími léčebnými zařízeními a soukromými osobami.

Zkoušky s domácími zvířaty byly založeny pouze na zkušenostech soukromých majitelů koček, psů a koní.

Kineziologické testy se prováděly na 186 klientech našeho institutu ohledně předmětu intuitivní reakce člověka na daný výrobek („to je pro mne dobré“ nebo „to je pro mne špatné“). 184 klientů odpovědělo kladně, 2 neurčitě a 1 záporně.

Kirlianova fotografie  se  používala  u  dobrovolníků,  kteří  absolvovali kineziologický test a chtěli se podrobit pečlivějšímu výzkumu. 167 sledovaných dostalo výrobek s sebou k domácímu použití.

Vybrali si jednu z navržených variant:

  • večer ponořili spirálu do sklenice s vodou a ráno tuto vodu nalačno vypili;
  • přilepili si spirálu náplastí v oblasti určitého orgánu;
  • přilepili si spirálu náplastí v oblasti určité čakry;
  • přilepili si spirálu náplastí v oblasti určitého reflexního bodu.

Každý den se fotografovala jejich biopole a zaznamenávaly jejich změny.

říklad s kirlianovou aura-fotografií:

Bioenergetické pole
před zahájením procedur
Bioenergetické pole
po 10-denní kúře

Čakrový diagram téhož testu
(BARVA - před použitím, BARVA - po 10 dnech použití)


  

Elektroakupunkturní měření podle Folla  bylo  prováděno  se  48  klienty. Tato metodika se   používala   ke   sledování biorezonance  energetických  struktur  člověka  na  výrobek bez  přímého  kontaktu  s  ním.  Výrobek  byl  ponořen  do biorezonátoru, který byl zapojen do elektronicky měřeného obvodu za účelem opakovaného měření. Zde je příklad podstatných změn energetiky srdce a střev:


  Díky této metodice lze určit schopnost zkoumaného výrobku „nakazit se“ od reprintora informací homeopatických léků a udržet ji po neomezeně dlouhou dobu.

Tato metodika se rovněž používala i ke kontrole změn v biopolích dobrovolníků, kteří používali výrobek v domácích podmínkách.

  Díky plodné spolupráci s ostatními instituty, léčebnými zařízeními a centry alternativní medicíny  v  Rusku,   Bělorusku, Kazachstánu,   České   republice,   Rakousku,   Švýcarsku a Německu se nám podařilo získat doplňující údaje pro objektivnější analýzu výsledků zkoušek. V tabulce jsou uvedeny některé z nich:

Objektivní výsledky zkoušek:

Reakce biopole na první použití výrobku Přítomnost výrobku vyvolává u 100% sledovaných změny v biopoli
Změny energeticko-informační vodivosti zablokovaných meridiánů při prvním použití výrobku Přítomnost výrobku vyvolává u 100% sledovaných zvýšení energeticko-informační vodivosti zablokovaných meridiánů
Efektivní doba trvání procedur

Zóny působení                    Doba
Reflexní                              1-5 min.
Vnitřní orgány                   15-30 min.
Velké cévy                        20-30 min.
Čakry                                  8-12 hodin

Optimální doba trvání kúry 8-14 dnů
Opakované kúry Za 4-6 týdnů
Reakce pacientů

98% - zvýšení celkového napětí a harmonizace emocionálního rozpoložení
92% - podstatné zkrácení dob hojení úrazů, popálenin, jizev
a uzdravení při infekčních onemocněních
86% - snížení dávky léků a lokalizace jejich působení v oblasti přikládání spirály
78% - zrychlení průběhu dlouhodobé deprese při působení v zóně hypofýzy (při endogenních depresích) a zlepšení spaní
67% - léčba syndromů bolesti bez použití léků
50% - obnova funkcí vnitřních orgánů bez použití léků

Reakce majitelů domácích zvířat

82% - zaznamenali podstatné zkrácení dob zahojení úrazů, popálenin, jizev a uzdravení při infekčních onemocněních
79% - zaznamenali úplné uzdravení nebo podstatné zlepšení při chronických onemocněních kloubů

Unikátní vlastnosti výrobku Materiál má „paměť“ – informace homeopatických léků zapsané biorezonančním reprintorem časem nemizí

  Na základě všech provedených zkoušek lze jednoznačně potvrdit účelnost a vysokou efektivitu  použití  výrobku  BIOSERF  jak  v  každodenní  praxi  v  léčebných zařízeních, tak i v domácích podmínkách. A k tomu naléhavě doporučujeme vytvořit metodickou příručku pro praktické použití.

  Kromě  toho  jsme  si  jisti  velkou efektivitou použití výrobku při léčbě domácích zvířat, proto  považujeme  za  účelné  provést  doplňující  zkoušky  jak na veterinárních klinikách, tak i ve formálních a neformálních spolcích majitelů domácích zvířat.

  S ohledem na unikátní vlastnosti výrobku BIOSERF „zapamatovat si“ informace doporučujeme,  aby  se  v domácích podmínkách používal jen individuálně. Léčebná zařízení s biorezonančními reprintory musí kvůli čistotě procedur „vymazat“ informace předchozího klienta před každou novou léčebnou kúrou.

Srdečně děkujeme objednateli za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Ředitel institutu ---------------------------- (Podpis) ---------------------------- Unterseger Wilhelm
(Razítko institutu)

Mindelheim, Německo, 25. června 2005